Nová Zelená úsporám 2016 je tady

Dotační programy tuzemské vlády jsou opět zde, což dává mnoha lidem možnost požádat si o zajímavé částky, které pokryjí řadu investic, které jsou spojeny především se zateplením objektů, což následně souvisí s celkovými úsporami za vytápění. V rámci daného programu není problém získat dotace na zateplení bytových domů, stejně jako domů rodinných, kam se řadí i novostavby. Nechybí ani možnost požádat si i o dotaci na zateplení panelových domů. Požádat si může jak osoba fyzická, tak samozřejmě také osoba právnická.

Jak si o státní dotace na zateplení domu požádat?

Příjem žádostí probíhá výhradně elektronicky, a to na stránkách konkrétních dotačních programů, kam spadá například i IROP. V rámci našich služeb vám nabízíme možnost zpracování kompletní projektové dokumentace, která bude vstupenkou k vaší dotaci. Kromě toho dokážeme vyřídit i samotné podání žádosti, stejně jako zajistíme stavební dozor. I na tyto klíčové kroky lze dotaci čerpat, a to až ve výši 25 000 Kč, přičemž maximální výše je 15 procent z přiznané částky. Naše ceny začínají na příznivých hodnotách, a to takových:

  • 25 000 Kč za kompletní zpracování projektu, včetně jeho podání
  • 5 000 Kč za zajištění stavebního dozoru

 

Dotace na zateplení rodinných domů má několik podmínek

Podívejme se společně také na základní podmínky, které jsou s konkrétní dotací přímo spjaty a které stanovilo MŽP, tedy Ministerstvo životního prostředí. Pokud je shrneme do několika bodů, potom má dotace tyto podmínky:

  • Celková výše dotace je v maximálně padesátiprocentní výši doložených způsobilých výdajů
  • Dotace je vyplácena po řádném dokončení realizace, po vydání registrace a rozhodnutí
  • Rozhodující datum pro stanovení způsobilosti výdajů je maximálně 24 měsíců před datem podání žádosti do informačního systému.

Žádost o vyřízení dotace můžeme podat před zahájením, v průběhu, ale i po dokončení realizace.

Jak může Zelená úsporám rodinné domy vypadat v reálu?

Podívejte se s námi na přehlednou tabulku, která ukazuje, jak velká dotace může být získána v rámci jednotlivých oblastí. A to podle toho, zda se jedná o zateplení střechy, pláště budovy, nebo dalších otvorů. To vše v závislosti na tom, jaké oblasti podpory dosáhneme.

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad eteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

Jaké jsou hlavní požadované parametry?

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

A.0

A.1

A.2

A.3

 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci

nebo

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

EA
[kWh.m-2. rok-1]

bez požadavku

≤ 90

≤ 55

≤ 35

 

nebo

 

Uem 
[W.m
-2.K-1]

 

≤ 0,95 Uem,R

≤ 0,85 Uem,R

≤ 0,75 Uem,R

 

Měně stavební prvky obálky budovy


[W.m
-2.K-1]

U ≤ 0,9*Urec

dle požadavku ČSN 73 0540-2

a vyhl. č. 78/2013 Sb.

 

Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EAoproti stavu před realizací opatření

[%]

≥ 20 %

≥ 40 %

≥ 50 %

≥ 60 %

 

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.41)

[-]

Ne

Ne

Ne

Ano

 

 

Výše jsme si celkově shrnuli problematiku současných dotací. Máte-li k této oblasti jakýkoliv dotaz, nebo máte zájem o využití našich služeb, neváhejte nás kontaktovat. S podáním, projektovou dokumentací i realizací pomůžeme i vám!

Velká zimní akce na zateplení


Nová Zelená Úsporám 2013 - jsme zaregistrovaným odborným dodvatelem

Aktuality