Kontaktní a bezkontaktní zateplení fasády aneb najdete pět rozdílů?

Zateplování staveb patří mezi efektivní prostředky, jak docílit tepelné úspory a následného snížení nákladů na vytápění. V dnešní době se můžeme setkat s řadou specifických zateplovacích systémů, které se liší v řadě vlastností. Kvalitně provedené zateplení nemovitostí je investicí, která se vám vrátí v řádech několika let. O tom, jak velká investice to bude, rozhoduje to, zda dáte přednost bezkontaktnímu nebo kontaktnímu zateplení fasády.

Bezkontaktní zateplení fasád

Bezkontaktní zateplení fasád spočívá v tom, že zateplovací systém a povrch domu se vzájemně vůbec nedotýká nebo se dotýká pouze minimálně. Bezkontaktní fasády se používají zejména tam, kde je velkým rolex replica problémem vyšší vlhkost. Pokud by u takové stavby bylo použito kontaktní zateplení fasády, vlhkost by se uzavřela uvnitř domu. Bezkontaktní systém se skládá z nosného roštu, izolační vrstvy, odvětrávací mezery, dřevěné kontra latě a finálního obložení. Montáž bezkontaktního zateplení může probíhat v kteroukoliv roční dobu a to zejména proto, že se jedná o suchý proces.

Kontaktní zateplení fasády

Tento způsob zateplení patří mezi nejoblíbenější a nejvyužívanější. A to zejména pro rychlou montáž, cenovou dostupnost a estetickou stránku. Izolantem kontaktní fasády bývá nejčastěji polystyren nebo minerální vlna, která zabraňuje tepelným únikům nebo nadměrnému ohřívání, či ochlazování stavby.

 

Výhody kontaktní fasády:

Kontaktní zateplení fasád lze použít jak u nových, tak starších staveb

Kontaktní zateplení = jednoduchost a výkonnost

Vhodné pro rodinné, panelové i bytové domy

Neomezená barevnost fasády

Snadná oprava v případě poškození fasády

Výhody bezkontaktní fasády:

Stavba dýchá = zdravé životní prostředí

Zabránění kumulaci vodních par

Minimalizace vzniku plísní a hniloby

Vysoká energetická efektivita

Přirozená ventilace a paropropustnost

Vysoká životnost

Velká zimní akce na zateplení


Nová Zelená Úsporám 2013 - jsme zaregistrovaným odborným dodvatelem

Aktuality